Arbetsorder i mobilen

Nu kan man skapa en arbetsorder i mobilen och lägga till valfria artiklar. Sen laddar man ner arbetsorderna med dessa artiklar på en arbetsorder i Mynta samtidigt som priserna hämtas från Mynta. Alla artiklar som har ett artikelnummer i Mynta kan anges i mobilen.