KyrkInfo Gravbok

KyrkInfo - där gravbok och karta hänger ihop

Utvecklingen av KyrkInfo styrs av tre krav; användarvänlighet, gravbok och karta i ett och samma program samt att det ska fungera tillsammans med Microsoft Office program. Det innebär t ex att man kan dra kartan med datorns mus till ett dokument i ordbehandlaren eller kalkylprogrammet. Massutskick till gravrättsinnehavaren kan göras via Word. Programmet hanterar all information om gravböcker, skötselåtaganden samt tillhörande karta. KyrkInfo finns i två utföranden KyrkInfo Gravbok och KyrkInfo Karta. Det är ett utmärkt hjälpmedel för kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkinfo Gravbok

Gravboken håller reda på gravplatser, minneslundar, gravsatta och innehavare till gravplatserna samt skötselåtaganden. Gravskissen visar kistors och urnors placering inom gravplatsen. Lättanvända sökrutiner finns. På gravskötselfliken skapas önskade typer av skötselåtaganden och planteringar. Kostnaden för ett skötselåtagande kan faktureras beställaren eller debiteras gravplatsens fond. Det är lätt att till exempel hitta alla gravar på kartan som har ett underhållsavtal.

 • En gravplats består av en eller flera gravar. Gravrätt och skötselåtagande är knutna till gravplatsen medan de gravsatta är knutna till respektive grav. På kartan är det graven som ritas men den tillhör en gravplats även där. Vid sökning efter gravsatt på kartan ska aktuell grav markeras och inte gravplatsen
 • Till varje gravplats kan förutom gravbild även en gravskiss skapas. Den visar en schematisk bild över gravplatsen
 • Bilder läggs enkelt in på kyrkor, kvarter , gravplatser mm. Även kartan kan innehålla bilder.
 • Tidigare upplåtelser och innehavare sparas i historiken
 • Gravplatsen/gravrätten kan ha olika status, t ex Pågående, Ledig, Återlämnad
 • Gravsatta i grav och minneslund hanteras på separata flikar

Gravskötsel

 • Först skapas vilka artiklar och skötseluppdrag som erbjuds
 • Det går att knyta flera olika skötseluppgifter (artiklar) till en skötselenhet. Om man erbjuder några olika skötseltyper (t ex gravskötsel samt en plantering vår och sommar) kan dessa slås ihop till en egen skötselenhet. Till gravplatsen knyts då bara denna skötselenhet (som innehåller flera skötseluppgifter) men programmet lägger automatiskt in de olika skötseluppgifterna som tillhörde den skötselenheten (puh!)
 • Till varje gravplats kan olika skötselbeställningar registreras. Flera personers beställningar kan kopplas till samma gravplats
 • Beställningarna debiteras gravplatsens fond (avräkningskonto) eller faktureras beställaren
 • Varje skötseluppdrag kan skrivas ut som en arbetsorder.

Sök

 • Sökformuläret har samma uppbyggnad som gravboken för att lättare känna igen sig
 • Att hitta alla lediga gravar görs med två klickningar med musen
 • Sökresultatet kan visas både i gravboken och i kartan samt som en listutskrift
 • Sökresultatet kan användas som underlag till massutskick till innehavarna

Fonder och avräkningskonton

Programmet skiljer på fonder för begravnings- och serviceavgiften. Årets skötsel kan debiteras fonden vid valfri tidpunkt och programmet kontrollerar om pengarna räcker. Likaså går det att söka efter fonder som går ut ett visst år och samtidigt få fram en lista med innehavarna. Dessa nås sen enkelt med ett massutskick via Word.

Rapporter

Ett antal färdiga rapporter finns att tillgå. Innehållet i en gravplatsrapport kan i sin enklaste form gälla markerad gravplats, gravplatser inom aktuellt kvarter, inom aktuell kyrkogård eller inom alla kyrkogårdar. På samma sätt kan en rapport med gravsatta innehålla markerad gravsatt, gravsatta i markerad gravplats, aktuellt kvarter eller inom kyrkogården. Mer precisa utsökningar kan också göras på sökformuläret som också gäller rapporterna. Gravbrevet fyller programmet i automatiskt.

Det finns ett antal olika rapporter för respektive

 • gravplatser och gravar
 • gravrätter
 • gravbok
 • gravbrev
 • gravsatta
 • innehavare
 • gravskötsel, artiklar
 • arbetsorder
 • med mera
Dokument

De vanligaste dokumenten finns kopplade till gravboken. Genom att markera en gravsatt kan en anvisning om ny innehavare enkelt skapas. Vi kan också lägga till egna dokument efter era behov.