Historik

DSM Data - företaget med det personliga engagemanget grundades 1992. Bakgrunden finns i byggbranschen och de första uppdragen var utveckling av CAD-system, datasamordning av olika byggprojekt mm. I början på 90-talet kom en ny sorts program för PC som tidigare bara funnits för kraftfullare datorer - GIS program (Geografiska Informations System) . Företagets första licens av denna typ av program inköptes hösten 1993 och nu kompletterades inriktningen på företaget med kartor och databaser parallellt med CAD. Första GIS-uppdraget gjordes åt Arla för att bl a göra en tematiskt karta över Sveriges mjölkbönder. Sedan dess har ett antal applikationer för kart-ändamål utvecklats åt bl a Hushållningssällskapen.

Efter en tids funderande på kyrkogårdskartor påbörjades 1997 designen av databasen till KyrkInfo. En väl genomtänkt databas underlättar arbetet med att sedan göra själva applikationen. Vi är några företag som deltagit i utvecklingsarbetet.

Även projekt med bara databasprogrammering utförs. År 2000 utvecklades ett program för att hålla ordning på förmedlingen av smågrisar åt Farmek. En annan databasapplikation har gjorts för att hålla reda på cyklar.

Vi har också hjälpt företaget Mr Map i Sundsvall att utveckla deras hantering av egna kartor. De använder nu MapInfo för att àjourhålla dem. MapInfo har numera ett kartobjekt som heter MapX som är, kan man säga, en förenklat kartprogram. Det får man själv programmera till vad man vill det ska göra.

Ett annat projektet vi gjort är ett medlems- och kunddatabas åt Hushållningssällskapen. De ville fram för allt förenka hanteringen av utskick till sina kunder och medlemmar. Programmet skiljer på kunder och medlemmar och är att jämföra med ett mindre CRM-program. Det skickar automatiskt brev, fax och mail. Ytterligare sällskap har hoppat på tåget och använder nu programmet också. För att förenkla och snabba upp hanteringen av medlemsbetalningar finns nu möjlighet att skapa medlemsbetalningar med OCR-nummer för både Plus- och Bankgiro. Inläsningen av betalande medlemmar görs via fil och det spelar ingen roll om det är 10 eller 100 medlemmar som har betalat medlemsavgiften. Det räcker med ett klick med musen för att betalningarna ska registreras.

Sommaren 2001 flyttade företaget till järnvägsstationen i Eksjö. Tack vare den nära kontakten med AVIA AB har vi lyckats att effektivisera vårt arbete, både vad gäller utrustning och samarbete. Hösten 2011 flyttade vi till nya lokaler på Kapellvägen.

Det är inte bara relationsdatabaser som vi arbetar med utan även våra egna relationer. Under vinter 2001/2002 ordnade vi några pappakurser för fäder med barn på dagis. Hur ska vi klara av både arbete, karriär, barn, relation och oss själva ? Ett sätt är att prata om det för att bli medbeten och förstå sin situation i stället för att gå omkring och känna sig missnöjd. Hur man sedan ska göra något åt situationen kan förhoppningsvis klarna i samtalet med andra fäder i samma situation. Ingen annan kan säga hur du vill och ska ha det. Det är bara du själv som kan reda ut era liv. Och kanske med vår hjälp.

Mynta Kassasystem är ett program som vi utvecklat för vanliga butiker sedan 2001. Enligt många användare är det ett mycket lättanvänt kassaprogram med integrerad fakturering till ett mycket bra pris. Det passar också bra till verkstäder som utför reparationsarbeten. Det finns också anpassat för bokhandeln med inläsning av böcker från Bokinfo och Ugglan.


 

DSM Data AB