Funktioner

Mynta är ett perfekt kassasystem för den lilla och medelstora butiken. Eftersom vi har två databaser att välja på är det mycket snabbt och enkelt att installera och komma igång. Det är inte bara ett kassasystem med kontantkassa utan innehåller också fakturering, offert, order, arbetsorder, lager och kunder i ett och samma program. Tack vare ett flexibelt tänk vid utvecklingen har vi lyckats få några lastbilsdemonteringsanläggningar att använda kassasystemet. Vi har anpassat formulären efter deras behov men det är fortfarande samma kassasystem som till alla andra butiker.

Mynta finns i flera versioner, en för dig som bara behöver kontantkassahantering, en version med kontantkassa och fakturering samt en version med kontantkassa, fakturering, offert, order, arbetsorder och uthyrning.

Demo
Det går att beställa en demoversion av Mynta kassasystem mot en självkostnad av 300:-. Beställningen görs under menyn Beställ. Demoversionen är fullt fungerande men har begränsningar på antalet köp. Den går också att ladda ner här.

Nedan beskrivs olika funktioner och arbetssätt i Mynta kassasystem.

KASSAN

Försäljning
Kassaprogrammet hanterar alla vanliga funktioner som finns i vanliga kassaregister. Vårt mål har varit att göra det logiskt och lättanvänt för dig. Om man inte kommer ihåg varans namn eller nummer visas automatiskt ett sökformulär där man lätt kan söka benämning, artikelnummer och streckkod. Man väljer om man vill visa streckkod och artikelnummer i kassan. Det går att ändra artikelns pris i kassan eller också kan man ge en rabatt. Oftast har man några diverse-artiklar med priset 0 (noll). Då anges alltid priset i kassan. Även kundens referens kan skrivas in liksom fri text på kvittot.
Köpet kan också faktureras om man har versionen Mynta Fakturering.

Betalmedel/Betalsätt
De vanligaste betalmedlen kontant, kontokort, presentkort och tillgodokvitto finns med från början. Det går att komplettera med egna betalmedel typ Swish. Lämpligt för butiker eller andra som vill lösa in flera olika typer av betalcheckar eller presentkort. Vid betalning räknar Mynta ut eventuell växel. Alla betalmedel kan kombineras vid betalningen. Varje betalmedel redovisas separat på kassajournalen. Det går också att göra betalning i annan valuta. Du skapar själv vilka valutor och kurser som ska användas.
Tillbaka

Kontokort
Betalterminaler eller betalkortsterminaler är en viktig del av affärsverksamheten. Det finns fristående betalterminaler du kan ta till kund, fristående vid disk och integrerade till kassaregister/kassasystem. Vid integrerad terminal kan säljaren hela tiden se vad som händer på kortterminalen. Du köper terminalen och sen är det en låg månadskostnad. Vid fristående terminal måste man knappa in beloppet på terminalen. Kassajournalen ser lika dan ut oberoende av terminaltyp. Normalt behövs ett inlösenavtal
Tillbaka

Kvitton
Det går att skriva ut loggan på kvittot. Normalt skrivs kvittot på kvittoskrivaren men det går också att skriva ut stora kvitton på en A4-skrivare. Kvittot kan förutom de vanliga företagsuppgifterna innehålla några fria textrader. Dessutom finns en rad med säljerbjudanden alternativt upplysningar. Man kan skapa valfritt antal erbjudanden i en textfil som sedan slumpvis skrivs ut ett i taget på kvittot. Till höger visas ett kvittoexempel på hur det kan se ut med extrapris på snöslungor.

Parkera kvitto
Det går att parkera kvitton i kassan så man slipper slå in varorna igen om man blir avbruten. När man sen ska återuppta köpet klickar man bara på knappen igen.
Tillbaka

Tillgodokvitton
Vid betalning med tillgodokvitton eller presentkort kan du välja återbetalning via nytt tillgodokvitto eller kontanter. Systemet varnar om returbeloppet överskrider gränsen för att få ut i kontanter.

Sökning i kassan
Om angiven artikel inte hittas visas automatiskt ett sökformulär. Beroende på om man angivit benämning, artikelnummer eller streckkod hamnar man i aktuell sökruta. Söker man efter emil i lönneb vissas alla artiklar (böcker) som börjar på Emil i Lönneb. Genom att klicka på önskat exemplar flyttas artikeln till kassan. Hade man i stället sökt efter ett artikelnummer som börjar på reservdel visas alla artiklar vars artikelnummer börjar på just reservdel. Det går också att söka efter artiklar som innehåller angivet sökord i benämningen.

Öppna kassalådan
Med en knappkombination i kassan kan kasslådan öppnas.

Rabatter
Rabatter kan ges på flera olika sätt. I kassan kan en vara mycket enkelt ges 10 % rabatt genom att bara skriva .1 (0.1 = 10 %). Skriver du 10 blir det 10 kr. Hela köpet kan också avrundas till en jämnt belopp eller med procentsats. En vara kan också exkluderas från rabatter. Det finns också rabatter typ köp 3 betala för 2.
Rabatter kan också knytas till  enstaka artikel, kund eller varugrupp. Med hjälp av en matris kan en artikel få olika rabatt beroende på vilken kund som handlar. Alla artiklar i en varugrupp kan också ha rabatt liksom alla kunder i en kundgrupp. Många rabatter är det.
Tillbaka

Kampanj
Det går att skapa kampanjer som kan gälla under viss tidsperiod. Dessa går att göra i förväg och som t ex börjar gälla nästa vecka. När kampanjen är slut återfår varorna ordinarie priser.
Tillbaka

Köp X betala Y
Det går att skapa säljerbjudanden för t ex köp 3 st och få den billigaste på köpet (köp X betala Y st). Det går också att erbjuda köp av 3 st betala då ett angivet pris för alla (köp X betala Y kr). Det går att ha en eller flera artiklar i samma erbjudande.
Tillbaka

Paket
Flera artiklar kan läggas ihop till ett paket. När man väljer en paketartikel läggs övriga in också i kassan och lagret avräknas respektive ingående artikel. Bra för cykelhandlare som säljer servicepaket som t ex innehåller två slangar, ett drev, en kedja och arbetskostnad.

Streckkoder
Det går att skriva ut streckkoder i olika varianter och storlekar och på olika skrivare. Enstaka streckkoder skrivs enklast ut på en etikettskrivare men om flera streckkoder ska skrivas ut på en gång kan det med fördel göras på en A4-skrivare. Till höger visas hur man kan välja olika storlekar och olika innehåll på utskriften.

Hastighet på läsning
Streckkoder följer en specifik standard, och det finns flera standardiseringar och former. 1D och 2D beskriver den vanliga streckkoden och QR-koder. Det finns även 3D. Den vanligaste streckkoden finns i flera former och beskrivs som UPC, EAN13 och Code39. Ytterligare standarder finns och det kan vara svårt att veta vilka streckkoder som ska läsas. Oftast kan en streckkodsscanner läsa flera standarder.
Läs mer om streckkoder här

 

Internet
Det krävs ingen internetuppkoppling i kassan såvida man inte använder några tilläggstjänster som integrerad kortterminal och SMS-meddelanden. Har man flera butiker och vill kolla lagret hos de andra krävs också en uppkoppling liksom för att få fjärrsupport.

Ta betalt i olika valutor
Systemet hanterar omräkning till valfritt antal valutor. Retur i kronor eller vald valuta.

Säljaren
Varje köp har en säljare. Utskrift av artiklar, netto och TB statistik kan fås per säljare. Detta kan används för provisionslönehantering.

Pekskärm
Mynta är förberett för pekskärm, så kallad touch screen. Ett siffertangentbord visas då på skärmen.

Skatteverkets kontrollbox
Mynta stöder CleanCash kontrollbox typ A och C.

Egna snabbknappar i kassan
Det är enkelt att lägga till egna knappar i kassan. Antalet knappar är obegränsat men de måste få rum på skärmen för att det ska vara effektivt. Alla artiklar i en artikelgrupp får en egen knapp så detta är lämpligt om en artikelgrupp inte innehåller så många artiklar. Klicka här för att se ett exempel.
Tillbaka

TB-hantering

Täckningsbidraget kan visas i kassan och då man skapar en arbetsorder. Man ser då direkt hur rabatten påverkar täckningsbidraget. Vid utskrift av försäljningsstatistik visas också TB. Genom att klicka på TB-kolumnen sorteras listan om och artiklarna visas efter högst eller lägst TB.

Statistik
Olika typer av statistik kan följas över valfri tidsperiod, t ex dagens försäljning. Lagervärdet visas med en knapptryckning. Urval kan göras på artikel, artikelgrupp, personal, leverantör, veckodag mm.
Tillbaka

Rapporter och utskrifter
Det finns många olika utskriftsmöjligheter av systemets information. Informationen kan visas på anpassad rapport eller i listform. Då resultatet redovisas i listform kan alla kolumner sorteras fram- respektive baklänges med en knapptryckning. Med bara en knapptryckning kan varornas TB sorteras i storleksordning, nettot i storleksordning eller sålt antal. Utskrifterna kan också exporteras för vidare bearbetning i Excel eller annat program.

Dagsavslut och kassajournal
Vid dagens slut skrivs man ut Z-rapporten som innehåller dagens försäljning. Det skapas också ett bokföringsunderlag som kan exporteras till ett bokföringsprogram i SIE-format. Det finns också ett formulär till att räkna växelkassan och registrera den.

SMS
Det går att skicka SMS direkt från Mynta kassasystem PC. Bra att kunna då t ex reparationen av gräsklipparen är klar eller om kundens bok har kommit. På samma sätt kan sms skickas till utvalda kunder. När en verkstad skulle ha maskinvisning skickade de ut över 1400 sms för att påminna sina kunder.
Tillbaka

Säkerhetskopiering
När kassajournalen är utskriven fås en påminnelse om att göra en säkerhetskopiering. Den kan kopieras till valfri enhet och normalt till ett usb-minne eller molnet. Som extra säkerhet rekommenderar vi att använda två usb-minnen att skifta med varannan dag. Vid serverdatabas sker säkerhetskopieringen via en schemalagd tjänst.

Support och hjälp
Det finns en skriven manual som man kan nå via hjälpknappen. Du kan söka i manualen med fritext. Hjälper inte det kan man maila eller ringa supporten. Det går också att få hjälp via fjärrsupport. Vi kopplar upp oss mot din dator. Ibland kör vi utbildningar den vägen med hjälp av Skype för att kunna prata också. Det är som att sitta jämte varandra förutom att vi inte kan bjuda på kaffe.

Utbildning och installation
Normalt utbildar vi våra kunder på plats och samtidigt installerar vi programmet. Installationen brukar gå snabbt så resten av dagen ägna åt utbildningen. Om du är datavan och kan installera själv kan vi använda fjärruppkoppling för att utbilda. Med hjälp av telefon eller Skype går det att kommunicera och det går ofta över förväntan. Även instalationen går att göra till viss del den vägen.

Nya versioner
Det kommer hela tiden nya versioner. Ibland är det rättningar och ibland är det nya funktioner. I Mynta visas vilken senaste uppdateringen är och det finns formulär för att ladda hem den.

ARTIKELREGISTER

Artiklar
Artikeluppläggning med priser och lagerinformation. Uppläggning av leverantörer och varugrupper mm. Automatisk förbereds utskrift av streckkoder på nya varor. Det går att spåra en artikel som visar inleverans och försäljning. Finns det bilder på artiklarna kan dessa kopplas till artiklarna. Bilden visas sedan i kassan när man slagit in artikeln.

Streckkoder och prislappar
Programmet läser de flesta streckkoder. Om en vara saknar streckkod skapar Mynta automatiskt en streckkod som skrivas ut i rätt antal då varan skapas i artikelregistret. En vara kan ha flera streckkoder. Streckkoderna kan skrivas ut på en vanlig A4-skrivare och det går att återanvända resten av arket om inte alla klisterlappar inte använts. Det går också att skriva ut på kvittoskrivaren eller på en streckkodsskrivare. Då går det ännu enklare att skriva ut streckkoderna. Tack vare olika inställningar kan man välja att skriva ut etiketterna med eller utan streckkod, artikelnummer, pris inkl/exkl moms, leverantör, butik mm.
Tillbaka

Beställningspunkt
Om en vara har beställningspunkt fås en påminnelse i kassan då varan behöver fyllas på. Mynta kassasystem kan skapa en beställning automatiskt om artikeln har en leverantör.

Prisjusteringar
Priset kan ändras på en eller flera artiklar samtidigt. Först görs ett sökvillkor och sen kan inköp- och säljpris ändras på dessa artiklar. Det går t ex att söka en viss leverantör och artikelgrupp men bara vars atiklar är äldre än ett år. Priset ändras procentuellt eller till ett och samma belopp.

Artikelgrupper
Liksom det går att skapa valfritt antal artiklar går det också att skapa valfritt antal artikelgrupper. Oftast sorteras artiklarna på försäljningskonton men ibland kan artikelgrupperna vara bra att sortera efter. Snabbknapparna i kassan bygger på artikelgrupper. Det är väldigt enkelt att skapa dessa knappar genom att lägga artiklarna i en sådan grupp.

Momssatser
Det går att ha valfritt antal momssatser i Mynta. I Skatteverkets kontrollbox kan dock bara fyra olika momssatser lagras. 

Artikelsökning
Det går att söka artiklar med nästan all information som finns om artikeln. Du kan till och med söka artiklar som har täckningsbidrag på angiven procentenhet. Det går att skapa sökvillkor för till exempel artiklar med momssats 2 som sålts senaste veckan och vars lagerantal ligger under beställningspunkten. Om det nu är intressant. Resultatet redovisas i listform och kan exporteras till Excel. Det kan sorteras efter önskad kolumn genom att klicka på den.
Tillbaka

PLU-varor
För speceributiker finns möjlighet att koppla en våg till datorn som läser av vikten. Med PLU-artiklar kan man enkelt slå in rätt pris. Denna modul hanterar också streckkoder som innehåller vikt och pris (EAN 2x). Enklast är att lägga upp PLU-artiklarna som snabbknappar i kassan.
Tillbaka

Beställning
En artikel kan beställas på flera olika sätt. Dels genom att skapa en beställning manuellt och ange artikelnr eller streckkod, dels genom att låta Mynta beställa med hjälp av beställningspunkter och dels genom att i kassan skapa en beställning direkt till en kund. Vid inleveranse känner Mynta av om besällningen ska till lager eller till kunden. Vid beställningen kan man se sälj- och beställningsstatistik för varan under senaste 12 veckorna eller månaderna.
Klicka här (starta med den fyrkantiga knappen under play så blir det helskärm) för att se hur en beställning görs direkt från kassan. Det går också att skapa en bestsällning för artikeln utifrån dess beställningspunkt.
Tillbaka

Inleverans
När de beställda varorna kommer hem ska de inlevereras. Markera önskad inleverans och fyll i hur många artiklar som kommit hem. Det går att justera priser och lagerplats vid inleverans. Det går också att söka upp artikeln och göra direktinleverans utan att markera någon. Då får artikeln bara finns på en inleverans. Finns artikeln på flera inleveranser visas dessa i rutan i stället. Det finns också manuell inleverans för artiklar som inte har någon tidigare skapad beställning.
Tillbaka

Personlig beställning
Det går att göra en personlig beställning direkt i kassan. Om någon t ex vill köpa en bok som inte finns i lager kan man göra en beställning direkt i kassan i kundens namn. När boken sen inlevereras visas att det är en kundbeställning och med ett klick kan man skicka ett SMS till denne. Bokens titel kommer automatiskt med i SMS:et tillsammans med hälsningsfras.
Tillbaka

Inventering
Det finns flera olika sätt att göra inventeringen. Man kan fylla i streckkod/artikelnummer direkt i datorn eller via en handdator. Används handdator kan streckkoden läsas av direkt på varan i hyllan. Antal varor fylls också i. När varorna är avlästa importeras resultatet från handdatorn in i kassasystemet. Det går att göra löpande inventering tack vare att Mynta håller reda på hur många artiklar som sålts sedan inventeringen gjordes. Difflistor och värdet på artiklarna kan också skrivas ut.
Tillbaka

Spårning
Det går att spåra en artikel och se när den sålts och inlevererats, om det är ett kontantköp eller faktura. Vid inventeringen kan man göra en justering (rättning) av lagret så spårningen stämmer med inventerade lagerantalet.

Import av prisfiler
Text- och Excel-filer kan importeras direkt. Tack vare att du i Mynta kassasystem markerar vilka kolumner som ska läsas in spelar det ingen roll i vilken ordning kolumnerna står i prisfilen. Man kan spara inställnigarna så att nästa gång prisfilen ska läsas in kommer Mynta ihåg vilka kolumner som användes senast. Om en artikel har låst utpris kommer inte importen att ändra det. Om det bara finns inköps- eller säljpris går det att ange TB i procent vid inläsningen. Då får alla artiklar samma TB. Om det finns en kolumn med olika rabattgrupper får alla artiklar individuellt TB. I stället för att importera går det också att exportera artikelregistret till Excel.
Tillbaka

Garantier
Mynta hanterar garantier. Vid köp registreras serienumret. En garantisedel skrivs ut med kundnamn, datum, garantitid och serienummer. Alternativt kan ett garantikvitto skrivs ut automatiskt på alla varor som har egenskapen garanti.

KUNDER/LEVERANTÖRER

Kundregister
Kundregistret är integrerat i kassaprogrammet. Kundklubben håller koll på bonussystemet. Kundklubben kan också användas till olika intresseområden, t ex vilka olika böcker kunden gillar. Kunden kan ha egen rabatt eller grupprabatt. Massutskick (Word, SMS och e-post) till specifikt urval. Om kunden inte är kreditvärdig kan denne inte faktureras utan måste betala kontant. Vilka kunder har handlat för mer än 2 000 kr? Vi kan importera ert gamla kundregister.
Tillbaka

Leverantörsregister
Det finns också ett leverantörsregistret integrerat i kassaprogrammet. Artiklar som ska beställas måste ha en leverantör. Det går att se försäljningsstatistik för sålda artiklar liksom vilka av leverantörens som inte säljer.

Kundrabatt
Det går att skapa kundgrupper med olika rabatter. Kundgrupperna har rabatt på en eller flera varugrupper. Varugrupperna kan ges olika rabattsatser. Kundrabatter kan också ges via en kundmatris där samma artikel kan ha olika rabatt beroende på kundgrupp.
Tillbaka

Kundklubb
När en kund handlat tillräckligt många varor kan han/hon få en belöning för detta, t ex var tionde behandling gratis.

Fakturering
Följesedel till fakturering skapas direkt i kassan. Fakturan kan också skapas direkt i kassan. Fakturaavgift, påminnelser och krav kan skrivas ut. Inbetalningar registreras också. Om en kund inte är kreditvärdig krävs kontant betalning. Flera följesedlar kan samlas till en samlingsfaktura. Det finns också stöd för att skicka e-fakturor till kunderna.
Tillbaka

Kundreskontra
Kundreskontra, påminnelse, kravrutin och automatisk bokföringsorder till redovisningen.

ARBETSORDER

Arbetsorder
Service och reparationer kan också hanteras. Ett särskilt formulär fylls i med kunduppgifter och vad som ska göras. Kunden  får en kopia på detta. Under arbetets gång knappar man in artiklar och arbete som använts vid reparationen. Varor som slås in avräknas mot lagret direkt. För att underlätta planeringen går det att få ut en lista i tidsordning när arbetet ska vara klart.
När jobbet är klart kan arbetsordern faktureras eller betalas kontant.
Tillbaka

Order
En order kan jämföras med en arbetsorder men har annat innehåll. Ordern, liksom arbetsordern, kan kolla mot lagret om artiklarna finns i lager. Saknas någon artikel kan en beställning automatiskt skapas om artikeln har en leverantör. Beställningen inlevereras sedan som vanligt.

Omvänd moms
För hantverkare som använder sig av omvänd moms vid debitering finns det en knapp för det också.

Offert
Det går att göra offerter också. Offerten kan sedan göras om till en order.
Tillbaka

Uthyrning
Det går att hyra ut maskiner och utrustning där Mynta håller koll på så inte uthyrningen kolliderar. Ett diagram visar när de olika maskinerna är uthyrda.
Tillbaka

ÖVRIGT 

Koppla ihop flera butiker
För under 100 000 kr inklusive hårdvara går det att koppla ihop flera Mynta butiker. Då får man gemensam fakturering och lagersaldon. Det går också att bara ha gemensamt lager i ett weblager. Kontakta oss gärna så besvarar vi era frågor.

Utrustning
Det går att använda en vanlig standarddator med kassautrustningen kopplad till den. Normalt har man streckkodsläsare, kvittoskrivare, kassalåda och kontrollbox. Det går också att koppla till kunddisplay och integrerad kontokortsterminal. En del har också en egen etikettskrivare. Annars går etiketterna att skriva ut på A4-skrivaren. Handterminal går att använda vid inventeringen.
Några butiker använder en bärbar dator med integrerad kortterminal och det fungerar utmärkt. Tänk bara på att det bör finnas många usb-uttag på den.

Inställningar
Det finns många inställningar att utnyttja. Normalt visas priserna med moms i kassan men har man verkstad kan det vara lämpligt att ställa in så att priserna visas utan moms. Kvitton och följesedlar redovisas på samma sätt.

 

DSM Data AB