Bakgrund

KyrkInfo - där gravbok och karta hänger ihop

År 2000 är passerat. Att ha ordning och reda på begravnings- och serviceavgiften är nu ett måste för att veta vad begravning och gravskötsel kostar. Men hur skall man förbereda sig på bästa sätt för att klara alla regler och förordningar? Det är viktigt att fundera över dessa frågor. Vad kostar gravskötseln? Hur aktuell är informationen vi har?
De flesta har idag rutiner för detta men är de tillräckligt bra? Måste man söka informationen på flera olika ställen blir det tungarbetat. Kanske ni administrerar gravarna manuellt med hjälp av ett register. Några har kanske redan provat att datorisera men det blev inte riktigt så bra och enkelt som det var tänkt.

Därför har vi utvecklat KyrkInfo, ett modernt hjälpmedel för att enkelt kunna hålla ordning och reda på kyrkogården. All information samlas på ett och samma ställe i en databas vilket gör att alla uppgifter finns tillgängliga på ett snabbt och enkelt sätt. För att utnyttja sina resurser optimalt bör även kyrkogårdskartan datoriseras. Man får en bättre överblick då man har tillgång till både gravbok och karta.

DSM Data AB