Funktioner

KyrkInfo - där gravbok och karta hänger ihop

KyrkInfo är ett Windows-program för att administrera kyrkogårdsinformationen på ett enkelt sätt. Programmet hanterar gravbokens uppgifter och kan integreras med tillhörande kyrkogårdskarta. Informationen kan nås både från databasen och från kartan. För att underlätta datainsamlingen kan vanliga bilder kopplas till databasen, till exempel ett foto av respektive grav.
För att få programmet enkelt och överskådligt används så kallade flikar på formulären samtidigt som antalet formulär hålls nere.
KyrkInfo har en integrerad koppling mellan databasen och kartan. Det innebär att uppgifterna om gravar och innehavare kan nås även via kartan. Ställer man en fråga om vilka gravrätter som utgår ett angivet datum fås svaret både i tabellform och på kartan, det vill säga information om de aktuella gravarna skrivs ut på skärmen samt att de markeras på kartan.

KyrkInfo är helt integrerat i Microsoft Office paketet och består av en databas i Access och en kartkärna i MapInfo. För att komma igång räcker det med modulen Gravbok men för att få optimal hantering av kyrkogårdens olika delar är kartan till ovärderlig hjälp. Kartan kan kompletteras med ledningar, vattenposter, träd med mera. Liksom andra moderna relationsdatabaser lagras uppgifter om personer bara på ett ställe.

Vi erbjuder utbildning och kundstöd.

Kyrkinfo kan...

Vi kan också göra er digitala kyrkogårdskarta. Det gör vi genom inmätning med totalstation eller om den gamla kyrkogårdskartan är tillräckligt noggrann, inscanning och digitalisering av den. Sedan görs en bearbetning så att kartan kan användas tillsammans med KyrkInfo. Att digitalisera en inscannad papperskarta kostar ca 7-10 000 kr beroende på hur stor kyrkogården är.


 

DSM Data AB