KyrkInfo - där gravbok och karta hänger ihop

KyrkInfo är en datoriserad gravbok för att hålla ordning och reda på kyrkogården. Det utmärks av att:

KyrkInfo Web

Nu kan man ladda upp hela gravboken med tillhörande gravbilder och göra den sökbar på nätet. Titta här på hur Västra Bjäre gjort sin gravbok sökbar.

Demoversion

Det finns en demoversion att beställa. Demon är ett komplett program men med begränsningar på hur många gravar som kan sparas. Den kostar 300 kr. Under menyn Produkter kan en demo beställas.

Version 2.2
Kan fakturera på bg-blanketter. Uppdaterade mallar för gravbrev.
Bättre hantering av gravhistorik.

Version 2.1
Nu kan man med en knapptryckning exportera innehållet i en utskrift till Excel. Skötslar kan ges ett intervall på hur ofta de ska utföras, t ex vartannat år.

Version 2.0
Nu har fakturering och hantering av gravskötslar blivit bättre. Ett helt nytt formulär för fakturering har tillkommit som både visar det som skall faktureras och det som redan har fakturerats. Även fonder och avräkningskonton debiteras härifrån. Reskontran håller reda på betalningarna. Begravnings- och serviceavgift redovisas var för sig.

De vanligaste dokumenten för att kontakta innehavare och anhöriga följer nu med installationen och de uppgifter som finns i gravboken fylls i automatiskt. T ex för att kontakta en innehavare är det bara att markera denna så fyller programmet i adressuppgifter och vilken gravplats det gäller. Eftersom det är ett vanligt Word-dokument som skapas går det att redigera helt efter egna önskemål.

Vad gäller kartan så kan man nu visa valfria bilder i valfritt lager. Det är bara att fotografera och sedan skriva in vad bilden heter på önskat objekt i kartan och vips, så visas bilden på skärmen. T ex är det bara att fotografera olika interiörer inne i kyrkan så kan dessa bilder visas från kartan. Även hemsidan kan fungera på samma sätt utan att ni behöver lägga ned särdeles mycket jobb på den.

Koppla dokument

En datorisering av gravboken ska helst, förutom ordning och reda, ge mervärden till verksamheten. Ett sådant mervärde kan vara kopplingen till Word. Vill man skicka ut påminnelser om gravrätter som går ut nästa år är det bara att söka upp dessa gravplatser. Sedan kopplar man ihop gravplatsens innehavare med Word-dokumentet man skrivit. På samma sätt kan man erbjuda skötsel av gravarna till alla anhöriga vars gravar haft en gravsätting i år.


Kartnyheter

Man kan nu i KyrkInfo Karta skapa 3D-bilder (perspektiv). Med hjälp av några höjdkoordinater skapas ett perspektiv över kyrkogården.
Exempel på 3D-bilder är perspektiv1 och perspektiv2
Ur kartan kan också skapas färdiga hemsidor där alla gravarna har en koppling till t e x en bild eller länk. Det behövs ingen handpåläggning utan allt sköter sig självt. Med KyrkInfo Karta skapas följande hemsida automatiskt. I detta fall är det bara gravarna 501-503, som finns ungefär mitt på kyrkogården, som har några bilder kopplade.

Konvertering

Nu har vi erfarenhet av konvertering av gravregister från andra system. Är ni inte nöjda med det gravregister ni har idag är ni välkomna med en förfrågan på vad det kostar att byta till KyrkInfo. Det är mindre än ni tror.

Exempel på hur kyrkogårdskartan kan användas på er hemsida

Om man har KyrkInfo Karta kan man skapa olika typer av kartbilder som man sedan lägger ut på hemsidan. De som besöker er hemsida kan då enkelt se vilka gravar som är lediga och hur de ser ut i verkligheten på ett fotografi. Till varje grav kan kopplas en bild. Kartan kan sedan uppdateras utan att bilderna behöver göras om.
Titta här

Ekerö digitaliserar till "sparpris"

I tidningen FÖR nr 2/2000 finns ett reportage om hur Ekerö kyrkliga samfällighet snabbar på inmatningen av uppgifterna i gravboken och hur de tagit fram sina digitala kyrkogårdskartor. Innan de påbörjade detta arbete undersökte de marknaden vad gäller datoriserade gravböcker med tillhörande karta. Det var bara KyrkInfo som klarade kraven på system med tillhörande karta till ett rimligt pris.
Läs mer i tidningen.

Det mest lättanvända kyrkogårdsprogrammet?

Att KyrkInfo är lättanvänt visste vi men att man skulle kunna lära sig programmet utan utbildning kom ändå som en överraskning. KyrkInfo kan läras utan handledd utbildning och då utan att kunden är någon "superhacker" utan en helt vanlig användare som nästan klarar av att packa upp en fil.
 

DSM Data AB