Vilken Myntaversion passar för mina behov?

Nedan visas vad de olika versionerna av kassasystemet klarar. Klicka på respektive rad så visas ytterligare information.

  Mini Kontant Faktura Arbetsorder

Kontokort

En integrerad betalkortsterminal kopplas direkt till datorn. Säljaren kan hela tiden se vad som händer på kortterminalen. Du köper terminalen och sen är driftskostnaden 150 kr per månaden. Det går också att använda valfri fristående terminal.

Betalsätt

Förutom de vanliga betalsätten går det att skapa valfritt antal egna betalsätt. Lämpligt för butiker som ska lösa in flera olika typer av betalcheckar. Varje betalsätt revovisas separat på kassajournalen.

Streckkoder

Programmet läser de flesta streckkoder. Om en vara saknar streckkod skapar Mynta automatiskt en streckkod som skrivas ut i rätt antal då varan skapas i artikelregistret. En vara kan ha flera streckkoder. Streckkoderna skrivs ut i olika format på vanliga A4-, etikett- eller kvittoskrivare.

Kvitto

Kvitton skrivs ut på en kvittoskrivare eller A4-skrivare. Det går att lägga in en logotype på kvittot. Referens och fri text skrivs ut om de anges i kassan. Vid returköp skapas ett tillgodokvitto om det blir pengar över.

Snabbknappar

Det är enkelt att lägga till egna knappar i kassan. Alla artiklar i valda artikelgrupper får en egen knapp. Artikelgruppen ska då inte innehåller för många artiklar. Annars finns risk att det tar för lång tid att hitta rätt knapp i kassan.

Kassarabatt

Rabatter kan ges på flera olika sätt. I kassan kan en vara mycket enkelt ges 10 % rabatt genom att bara skriva .1 (0.1 = 10 %). Skriver man 10 blir det 10 kr i rabatt. Hela köpet kan också avrundas med en procentsats. Rabatter kan också knytas till  enstaka artikel, kund eller varugrupp. En vara kan också exkluderas från rabatter. Rabatten skrivs ut på kvittot.

Bärbar dator

Det går bra att använda en bärbar dator i kassan. Tänk på att övrig utrustning såsom skrivare, streckkodsläsare mm måste anslutas till datorn. Då är det bra med många usb-uttag på datorn.

Artiklar och lager

Artikeluppläggning med priser och lagerinformation. Det går att ange leverantörer och varugrupper mm. Automatisk utskrift av streckkoder på nya varor. Mynta har sedan full koll på lager och försäljning.

Inventering

Det finns flera sätt att göra inventeringar. Dels den klassiska att skriva ut inventeringslistor, fylla i med penna och sen mata in i Mynta. Dels med en handdator. Streckkoden läses av direkt på varan och sen fyller man i antalet varor.  När varorna är avlästa importeras resultatet från handdatorn in i Myntan. I båda fallen får man ut difflistor mm. Som avslutning godkänns inventering och då överförs inventeringen till lagret.

Statistik/Rapporter

Det finns många olika utskriftsmöjligheter av systemets information. Många gånger går det att ange start- och slutdatum. Vid redovisning i listform kan alla kolumner sorteras fram- respektive baklänges med en knapptryckning. Med bara en knapptryckning kan varornas TB sorteras i storleksordning. Utskriften kan kombineras med många sökvillkor. Utskrifterna kan exporteras till Excel för vidare bearbetning eller till Windows Urklipp.

Bokföringsunderlag

Det skapas bokföringsunderlag då kassa- och fakturajournal skrivs ut. Den kan exporteras till SIE-format till valfritt bokföringsprogram. Planerar finns att göra en bokföringsmodul kopplad till Mynta.

Pekskärm

Mynta är förberett för pekskärm, så kallad touch screen.

Kundregister

Kundregistret är integrerat i kassaprogrammet. Kunders inköpsinformationen kan analyseras. Kundklubben håller koll på bonussystemet. Kunden kan ha egen rabatt eller grupprabatt. Massutskick till specifikt urval. Gör ett utskick till de kunder som har handlat för mer än 2 000 kr senaste månaden. Om kunden inte är kreditvärdig fås en varning i kassan att denne inte får hadla på faktura utan måste betala kontant. Vi kan importera ert gamla gundregister.

Sok kunds namn och adress

Kan söka namn och adress på nätet med hjälp av mobilnummer.

Kundklubb

När en kund handlat tillräckligt många varor kan han/hon få en belöning för detta, t ex var tionde filmframkallning gratis.

Beställning

En artikel kan beställas på flera olika sätt. Dels genom att skapa en beställning manuellt genom att ange artikelnr eller streckkod, des genom att låta Mynta beställa med hjälp av beställningspunkter och dels genom att i kassan skapa en beställning direkt till en kund. Vid inleveranse känner Mynta av om besällningen ska till lager eller till kunden. Genom att markera kunden skickas ett sms direkt till denne.

Inleverans

Om en artikel har beställts i Mynta kan den inlevereras enkelt. Man bekräftar bara antal som kommit hem. Är det en kundbeställning hamnar artikeln i ett eget fack. Finns ingen beställning gjord kan en manuell inleverans göras. Vid inleverans kan priser justeras och förbereda utskrift av etiketter med streckkod.

Kundorder

Om en kund vill beställa t ex en bok gör man det direkt i kassan. Då boken inlevereras skickas ett sms till kunden med ett klick.

Kampanjer

Om en vara ska ha ett nedatt pris under viss tidsperiod skapas en kampanj. Den går att förbereda i förväg. Det går också att importera en kampanj som finns gjord i ett Excel- eller textdokument. När kampanjtiden gått ut återfår artikeln sitt ordinarie pris.

Köp X betala Y

Det går att skapa säljerbjudanden för t ex köp 3 st och få den billigaste på köpet (köp X betala Y st). Det går också att erbjuda köp av 3 st betala då ett angivet pris för alla (köp X betala Y kr). Det går att ha en eller flera artiklar i samma erbjudande.

Garanti

Om det är en garantivara skrivs angivet meddelande ut automatiskt på kvittot.

Import av prisfiler

Text- och Excel-filer kan importeras direkt och det är bara markerade kolumner som importeras. Man kan spara inställnigarna så att nästa gång prisfilen ska läsas in kommer Mynta ihåg vilka kolumner som användes senast. Även kampanjfiler med nedsatta priser kan importeras och säljs sedan under angiven tidsperiod. Importen är med andra ord mycket flexibel.

Kundrabatter

Kunder kan ha rabatter på flera nivåer. Rabatt kan ges på
- alla artiklar
- valda artikelgrupper
- på artikelnivå med hjälp av rabattmatris. Olika kunder kan ha olika
  rabatt på samma artikel.

SMS

SMS och grupp-SMS kan skickas till kunder med ett klick.

Fakturering

Följesedlar som ska faktureras skapas i kassan eller från en arbetsorder. Fakturaavgift, påminnelser och räntekrav kan skrivas ut. Inbetalningar registreras och kundreskontra uppdateras. Om en kund inte är kreditvärdig krävs kontant betalning. Följesedlarna samlas till en samlingsfaktura om samma kund har flera följesedlar. Beroende på inställning på kunden kan varje följesedel generera en egen faktura. Det finns också stöd för e-faktura.

Paket

Ett paket skapas av flera artiklar. För cykelhandlare kan ett servicepaket t ex innehålla 2 slangar, 2 drev, 1 kedja och servicearbete. I kassan räcker det med att ange en artikel. Lagret räknas av respektive ingående artikel. Priset på paketet behöver inte vara summan av de ingående artiklarna. Ett bröllopspaket kan t ex innehålla bröllopssviten, champagne och frukost. Det räcker med ett klick i kassan för att lägga in alla artiklarna.

Second hand

Mynta kassasystem har en modul för vanliga butiker som också vill sälja begagnade varor. De begagnade varorna kopplas till en kommissionär och systemet håller reda på hur många som sålts och hur mycket pengar denne ska få tillbaka. Dessa varor får en egen streckkod som kan klistras på produkten. På kassajournalen redovisas momsen separat.

Offert

Offerter skapas och kan överföras till en order eller arbetsorder.

Arbetsorder

Pågående reparationsarbeten och dylikt skapas lämpligen som en arbetsorder. Varorna slås in på samma sätt som i kassan. En kontroll görs mot lagret och saknas en artikel skapas en beställning automatiskt. När arbetsordern är klar kan den faktureras eller betalas kontant. Arbetsordern kan faktureras med omvänd skatteskyldighet.

Maskinorder

Vid inbyte och försäljning av maskiner används maskinorder. Kostnaderna visas på  maskinkortet och kan spåras.

eOrder

Beställningar och köp som görs i webbshopen visas som en eOrder. Lagret uppdateras samtidigt.

Uthyrning

Det går att skapa så kallade uthyrningsartiklar. Då man anger start- och sluttid för uthyrningen görs en kontroll så maskinen inte är uthyrda sedan tidigare. På uthyrningsutskriften visas alla uthyrningar under angiven tidsperiod.

Koppla ihop flera butiker

Det går att koppla ihop flera butiker för gemensam fakturering och lager. Man kan söka efter artiklar i alla butikerna.
         
Branschanpassningar Klicka här för mer info.        

Bokhandel

Kundbeställningar av böcker i kassan. Import och beställningar till Bokinfo. Kan också importera kampanjer från Ugglan och JB-gruppen.

Speceributik

Hanterar handelns streckkoder som innehåller vikt och pris. Automatisk avläsning av vågens vikt. PLU-nr på snabbknappar.

Hotel/Vandrarhem

Kost och logi visas på kvittot som en artikel med flera momssatser.

Maskinkort

Vid köp och sälj av maskiner används maskinkortet för att kunna hantera försäljningen och maskininformationen. Maskinkortet används tillsammans med maskinorder och arbetsorder. Läs mer här
Beställ en demo.      

 

DSM Data AB