KyrkInfo Web

Med KyrkInfo Web kan man ladda upp gravbok och gravbilder på nätet och göra den sökbar. Första gången görs en uppladdning av hela gravboken och alla bilder. Sedan uppdateras bara förändringarna. Det får finnas flera bilder på en och samma gravplats. Bilderna anpassas så de får samma storlek vid uppladdningen.

Titta här på hur Västra Bjäre har laddat upp sin gravbok med bilder.

DSM Data AB