Mynta FAQ

Anslut kontokortsterminal
Under menyn Arkiv - Inställningar - Kontokortsterminal anges terminalens ip-nr

Vilket ip-nr har kontokorts-terminalen?
I manualen under kapitel 10 Avstämningar beskrivs hur olika terminalers ip-nr visas.

Snabbknappar i kassan
En eller flera artikelgrupper kan läggas upp i kassan som egna knappar. Vid ett klick på knappen visas de artiklar som ingår i artikelgruppen som egna knappar. Se vidare kapitel 7 Artiklar.

DSM Data AB