Arbetsorder

Denna version av Mynta kassasystem kan liksom vanliga kassan hantera kundkontakter men också fakturering och arbetsorder. Du kan göra beställningar och skicka dem på olika sätt till leverantören. Beställningsfilen som skapas kan laddas upp på leverantörens hemsida. Det går också att maila beställningen. Gruppmail och gruppsms kan också skickas till utvalda kunder. I stället för att betala kontant kan man i kassan välja att skapa en följesedel som sedan ska faktureras kunden. Inbetalningar kan också.

Arbeten och reparationer hanteras technical standards in low prices

 som en arbetsorder. Arbetsordern kan sedan faktureras eller betalas kontant. Till en arbetsorder kan produkt och serienummer knytas. För att underlätta planeringen av reparationer och service kan ordrarna skrivas ut i tidsordning. Ett SMS kan skickas till kunden då arbetet är klart. Med modulen arbetsorder går det också att sköta uthyrning av maskiner.

En arbetsorder kan också registreras i fält i mobilen. De vanligaste artiklarna laddas upp och väljs men man kan också ange valfritt artikelnummer som finns i Mynta. När man kommer hem importeras ordern från molnet till Mynta.

Finns det en webshop kopplad till kassan visas dessa ordrar som en eOrder.
   engineering standards library

 

Mynta Kassasystem - oslagbart enkelt

Arbetsorder

I kassan kan man söka på artikelns benämning, artikelnummer eller streckkod. Om artikeln saknas söks automatiskt efter liknande benämningar. Rabatt kan ges direkt i kassan. Man kan också koppla rabatter till en vara eller varugrupp men också till kunder och kundgrupper.
Artiklarna kan skapas i Mynta eller kan man importera prisfiler i Excel- eller textformat.
Mynta har också koll på lagret. En påminnelse kan fås om en vara håller på att ta slut.
Det går att göra beställningar. Men ser i statistikfönster hur många som sålts och beställts de senaste 12  veckorna/månaderna. Inleverans görs utifrån gjord beställning. Man bekräftar antal och kan ändra priserna vid behov. Finns ingen beställning gjord går det att göra en manuell inleverans i stället.
I stället för att betala kontant kan man i kassan skapa en följesedel som sedan ska faktureras kunden. Flera följesedlar kan faktureras på samlingsfaktura eller var för sig. En följesedel kan ändras i efterhand. Dock inte efter att den fakturerats. Eftersom man sköter inbetalningarna i Mynta kassasystem har man också koll på reskontran.

Reparationsarbeten läggs upp som en arbetsorder. Man markerar en kund och skriver in vad som ska göras. Kunden kan få med sig en kopia på vad som ska göras. Under reparationsarbetets gång fyller man på ordern med artiklar och arbete på samma sätt som i kassan. Man kan söka på benämning, streckkod och artikelnummer. När arbetet är klart markeras att ordern är färdig och då kan den faktureras eller betalas kontant. Samtidigt kan ett SMS skickas till kunden.
Det går att fakturera en arbetsorder med omvänd skatteskyldighet.

En order fylls i på samma sätt men har ett annat huvud. Den kan också faktureras eller betalas kontant. Det finns en inställning som gör att lagret kollas när man knappar in artiklarna. Fattas någon artikel visas en rest som sedan kan beställas. Det skapas då en beställning som sedan inlevereras.
Offerter kan också skapas här. En antagen offert görs om till en order som sedan faktureras eller betalas kontant.
Har man uthyrning av maskiner kan det också anges på liknande sätt med den skillnaden att man då anger hämtnings- och återlämningstider. Det sker kontroll så inte maskinen redan är uthyrd angivna tiden. Uthyrningen kan visas som ett diagram med tidsaxel.
Order och offerter kan skrivas ut inklusive eller exklusive moms.

www.inforstandardstore.com

 

 

 

     

 

 

 

 

Exempel på lämplig kassautrustning

Star kvittoskrivare

Star kassalåda

Heron streckkodsläsare

CleanCash kontrollbox

A4-skrivare

www.technicaltoolstore.com

Mynta arbetsorder tillsammans med ovanstående utrustning
kostar ca 17 000 kr.

 

www.engineerspec.com

 

 

     

 

DSM Data AB