Kontantkassa Mini

Det minsta kassasystemet i vår familj. Du kan göra kontantköp med flera olika betalsätt. Det går att använda all utrustning såsom streckkodsläsare, kontokortterminal, etikettskrivare mm. Det https://www.findstandards.com/

 finns lagerhantering och påminnelse om artikeln håller på att ta slut. Du kan ändra priset på alla utvalda artiklar samtidigt, antingen procentuellt eller till angivet belopp.

Mynta Kassasystem - oslagbart enkelt

 

Kontantkassa Mini

I kassan kan man söka på artikelns benämning, artikelnummer eller streckkod. Om artikeln saknas söks automatiskt efter liknande benämningar. Rabatt kan ges direkt i kassan. Man kan också koppla rabatter till en vara eller varugrupp.
Artiklarna skapas i Mynta en och en. Denna https://www.inforstreet.com/

 version kan inte importera prisfiler.
Minikassan har också koll på lagret. En påminnelse kan fås om en vara håller på att ta slut. Det går också att parkera kvitton i kassan.
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Lämplig kassautrustning för den lilla butiken

 

Star kvittoskrivare

Star kassalåda

Heron streckkodsläsare

CleanCash kontrollbox


 

Mynta Mini tillsammans med denna utrustning
kostar bara 12 500 kr

 

     

 

DSM Data AB