Kontantkassa Mini

Det minsta kassasystemet i vår familj. Du kan göra kontantköp med flera olika betalsätt. Det går att använda all utrustning såsom streckkodsläsare, kontokortterminal, etikettskrivare mm. Det finns lagerhantering och påminnelse om artikeln håller på att ta slut. Du kan ändra priset på alla utvalda artiklar samtidigt, antingen procentuellt eller till angivet belopp.

Mynta Kassasystem - oslagbart enkelt

 

Kontantkassa Mini

I kassan kan man söka på artikelns benämning, artikelnummer eller streckkod. Om artikeln saknas söks automatiskt efter liknande benämningar. Rabatt kan ges direkt i kassan. Man kan också koppla rabatter till en vara eller varugrupp.
Artiklarna skapas i Mynta en och en. Denna version kan inte importera prisfiler.
Minikassan har också koll på lagret. En påminnelse kan fås om en vara håller på att ta slut. Det går också att parkera kvitton i kassan.
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Lämplig kassautrustning för den lilla butiken

 

Star kvittoskrivare

Star kassalåda

Heron streckkodsläsare

CleanCash kontrollbox
 

Mynta Mini tillsammans med denna utrustning
kostar bara 12 500 kr

 

     

 

DSM Data AB