Kontantkassa

Förutom det som finns hos minikassan kan denna version av Mynta kassasystem också hantera kundkontakter och läsa in prisfiler. Du kan göra beställningar och skicka dem på olika sätt. Beställningsfilen som skapas kan laddas upp på leverantörens hemsida. Det går också att maila beställningen. Gruppmail och gruppsms kan också skickas till utvalda kunder. Vanlig utrustning är kvittoskrivare, kassalåda, streckkodsläsare och kontrollboxen.

Mynta Kassasystem - oslagbart enkelt

Kontantkassa

I kassan kan man söka på artikelns benämning, artikelnummer eller streckkod. Om artikeln saknas söks automatiskt efter liknande benämningar. Rabatt kan ges direkt i kassan. Man kan också koppla rabatter till en vara eller varugrupp men också till kunder och kundgrupper.
Artiklarna kan skapas i Mynta eller kan man importera prisfiler i Excel- eller textformat. Om flera likartade artiklar ska skapas kan dessa skapas genom att kopiera den först skapade. Det kanske räcker att ange streckkod, benämning och artikelnummer.
Mynta kassasystem har också koll på lagret. En påminnelse kan fås om en vara håller på att ta slut.
Det går att göra beställningar. Men ser i statistikfönster hur många som sålts och beställts de senaste 12  veckorna/månaderna. Inleverans görs utifrån gjord beställning. Man bekräftar antal och kan ändra priserna vid behov. Finns ingen beställning gjord går det att göra en manuell inleverans i stället. Det går att spåra artiklar och se när de sålts och inlevererats.

 

     

 

 

 

 

 

 

Exempel på lämplig kassautrustning

Star kvittoskrivare
Star kassalåda
Heron streckkodsläsare
CleanCash kontrollbox
Kunddisplay

Mynta kontantkassa tillsammans med denna utrustning
kostar 17 500 kr.

 

     

 

DSM Data AB