Fakturering

Denna version av Mynta kassasystem kan liksom vanliga kontantkassan hantera kundkontakter men också skapa fakturor. Du kan göra beställningar och skicka dem på olika sätt till leverantören. Beställningsfilen som skapas kan laddas upp på leverantörens hemsida. Det går också att maila beställningen. Gruppmail och gruppsms kan också skickas till utvalda kunder. I BSI standards

 stället för att betala kontant kan man i kassan välja att skapa en följesedel som sedan ska faktureras kunden. Inbetalningar och reskontran kan också hanteras.

Mynta Kassasystem - oslagbart enkelt

Fakturering

I kassan kan man söka på artikelns benämning, artikelnummer eller streckkod. Om artikeln saknas söks automatiskt efter liknande benämningar. Rabatt kan ges direkt i kassan. Man kan också koppla rabatter till en vara eller varugrupp men också till kunder och kundgrupper.
Artiklarna kan skapas i Mynta eller kan man importera prisfiler i Excel- eller textformat.
Mynta kassasystem har också koll på lagret. En påminnelse kan fås om en vara håller på att ta slut.
Det går att göra beställningar. Man ser i statistikfönster hur många som sålts och beställts de senaste 12  veckorna/månaderna. Inleverans  engineer standards online 

görs utifrån gjord beställning. Man bekräftar antal och kan ändra priserna vid behov. Finns ingen beställning gjord går det att göra en manuell inleverans i stället.
Det går att ha en integrerad kortterminal till denna version också.
I stället för att betala kontant kan man i kassan skapa en följesedel som sedan ska faktureras kunden. Flera följesedlar kan faktureras på samlingsfaktura eller var för sig. En följesedel kan ändras i efterhand. Dock inte efter att den fakturerats. Eftersom man sköter inbetalningarna i Mynta får man också en reskontra.

 

     

 

 

 

 

Exempel på lämplig kassautrustning

Star kvittoskrivare

Star kassalåda

Heron streckkodsläsare

CleanCash kontrollbox

A4-skrivare

Mynta fakturering tillsammans med ovanstående utrustning
kostar ca 16 000 kr.

https://www.australiastandards.com/

 

 

     

 

DSM Data AB