Kyrkogård
 
Kyrkinfo - Demoversion

KyrkInfo Demo är en komplett version av KyrkInfo gravbok men med begränsning på hur många gravplatser som kan skapas. Se vidare information under KyrkInfo gravbok.

Pris från 300 kr
 
Kyrkinfo Gravbok

KyrkInfo ett komplett gravprogram med både gravbok och kyrkogårdskarta. Programmet finns i två versioner, en version med gravbok och skötslar samt en version som även hanterar kyrkogårdskartan. Gravboken utgör den centrala delen i programmet. Här sköts allt vad gäller gravar, gravsatta, innehavare, skötslar och fakturering. Kartan anpassas efter egna önskemål. Den kan innehålla förutom gravar även ledningar, träd, ytor, murar mm. Det går att koppla valfri bild till vad som helst på kartan, t ex kan man visa interiörer av byggnader direkt i kartan. Som bakgrund kan befintlig karta användas eller ett ortofoto.

Pris från 9 995 kr
 
KyrkInfo karta

Med KyrkInfo karta kopplas gravboken ihop med kyrkogårdskartan.

Pris från 7 500 kr
DSM Data AB